Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

A. Thomas: Mignon

image_pdfimage_print

Premiéra
7. 4. 1962

Réžia
Miroslav Fischer

Dirigent
Ladislav Holoubek

Zbormajster
Ondrej Lenárd

Asistent dirigenta
Ladislav Matějka

Korepetítorka
Valéria Neumannová-Grigarová

Technické vedenie
Jozef Paulovič

Svetlá
Jozef Žilavý


 Mignon
Otília Hagarová (dipl. práca)

 Filina
Lucia Poppová

 Wilhelm
Vojtech Schrenkel (dipl. práca)

 Lothario
Juraj Hrubant

 Laertes
František Livora

 Jarno
Ladislav Illavský

 Fridrich
Miroslav Igaz

 Antonio
Jozef Miškovič