Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

Ľ. Bernáth: Margita a Besná

image_pdfimage_print

Veselá balada v troch dejstvách (piatich obrazoch) o boji dvoch žien o neschopného chlapa

Svetová premiéra pri príležitosti 70. výročia vzniku VŠMU

Premiéra
8. a 9. mája 2019 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v BratislaveL

Hudba
Ľuboš Bernáth

Libreto a réžia
Tomáš Surý

Pohybová spolupráca
Elena Zahoráková

Dirigenti
Dušan Štefánek, Marco Vlasák

Scéna a kostýmy
Peter Čanecký

Svetlá
Michaela Pavelková

Hrá Orchester VŠMU


Besná
Barbora Dvorská, Linda Mellenová

Margita
Renata Bicánková, Nikola Ujházyová

Maťo
Filip Demek, Dávid Harant, Martin Morháč, Adam Nádler

Žiarlivosť, energia
Veronika Bilová, Tatiana Hajzušová

Bohyňa
Eva Dovcová, Angelika Hujdičová, Dominika Majdanová

Vidiečanka
Lea Demeková, Karolína Markéta Plawná

Morena
Emma Bernáthová, a. h.

Zbor
Emma Bernáthová a. h., Veronika Bilová, Filip Demek, Lea Demeková, Eva Dovcová, Angelika Fabryová, Veronika Gregušová, Jakub Gubka, Tatiana Hajzušová, Dávid Harant, Dominika Hodáňová, Angelika Hujdičová, Dominika Krčistová, Dominika Majdanová, Martin Morháč, Adam Nádler, Karolína Markéta Plawná, Katarína Porubanová, Lenka Spodniaková, Jakuba Šeniglová, Lucie Vaňáčková