Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

Fragmenty ´83

image_pdfimage_print

W. A. MOZART: VARIÁCIE NA FIGAROVU SVADBU

Premiéra
15. 1. 1983

Réžia
Eva Rysová

Hudobné naštudovanie
Viera Kunzová

Pedagogické vedenie
Branislav Kriška, Gerhard Auer, Otto Šujan, Ľudmila Purkyňová, Melita Judtová, Helena Jurasovová

Asistenti réžie
Martin Bendik, Blažena Hončarivová

Sprievodné slovo
Dr. Ján Szelepcsényi

Účinkujú
Eva Plesníková, Vierea Krpatová, Ľubica Rybárska, Ľudmila Braunová, Ľudmila Zubalová, Ján Galla, František Ďuriač, Ján Ďurčo, Mária Nagyová

Uvádza
Jana Šomošiová


C. M. v. WEBER: ABU HASSAN

Premiéra
15. 1. 1983

Réžia
Marián Chudovský

Hudobné naštudovanie
Koloman Kovács, Margita Gergelová

Scéna
Jaroslav Válek

Výtvarná spolupráca
Mária Balážová

Výtvarná realizácia
František Lipták


 Abu Hassan
Augustín Gráf

 Fatima
Drahomíra Filipovičová, Eva Šeniglová

 Omar
Peter Poldauf, Rastislav Uhlár

 Kalif
František Ďuriač

 Zobeida
Jana Šomošiová

 Mesrur
Ján Ďurčo, Marián Chudovský

 Zemrud
Jana Martanovičová, Božena Mišovcová

 poslucháči HF VŠMU