Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

G. F. Händel: Deidámia

image_pdfimage_print

Premiéra
6. 5. 1983

Réžia
Jozef Revallo (dipl. práca)

Hudobné naštudovanie
Gerhard Auer

Hudobná spolupráca
Dagmar Králová-Mallá, Viera Kunzová, Koloman Kovácz

Asistenti réžie
Blažena Hončarivová, Martin Bendik

Asistenti dirigenta
Rudolf Gerf, Stanislav Michalička, Ján Szelepczényi

Pohybová spolupráca
Melita Judtová-Lukanová, Helena Jurasovová

Scéna a kostýmy
Vladimír Čáp

Pedagogické vedenie
B. Kriška, Ľ. Purkyňová, E. Rysová, E. Baricová, G. Auer, N. Hazuchová, M. Smutná-Vlková, V. Hudecová, I. Černecká, V. Stracenská, G. Papp, J. Špaček, O. Šujan


 Deidámia
Mária Eliášová, Ľudmila Zubalová (dipl. práca)

 Nerea
Ľudmila Braunová (dipl. práca), Viera Krpatová (dipl. práca), Eva Plesníková (dipl. práca)

Achilles
Bernadeta Hrebenárová (dipl. práca), Mária Nagyová (dipl. práca), Ľubica Rybárska (dipl. práca)

 Odysseus
Sylvia Bajčanová-Virágová (dipl. práca), Jaroslava Horská

 Fenix
Ján Galla (dipl. práca), Anton Kúrňava a. h.

 Lykomedes
Peter Poldauf, Rastislav Uhlár (dipl. práca)

 Sluhovia a dvorania
F. Ďuriač, J. Ďurčo, A. Gráf, D. Kajtmanová-Filipovičová, E. Krčmáriková, J. Martanovičová, B. Mišovcová, J. Saparová, E. Šeniglová, J. Šomošiová

 Cemballo
Dagmar Králová-Mallá