Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

G. B. Pergolessi: Slúžka paňou / C. M. v. Weber: Abu Hassan

image_pdfimage_print

G. B. PERGOLESSI: SLÚŽKA PAŇOU

Premiéra
18. 3. 1964

Réžia
Miroslav Fischer

Dirigent
Ondrej Lenárd (dipl. práca)

Výtvarník
Fedora Šustrová

Korepetítor
Naďa Fusková

Technické vedenie
Jozef Paulovič

Svetlá
Jozef Žilavý


 Serpina
Zlatica Livorová, Darina Markovičová

 Uberto
Jozef Raninec, a. h.

 Vespone
Stanislav Vrábeľ


C. M. v. WEBER: ABU HASSAN

Premiéra
18. 3. 1964

Réžia
Miroslav Fischer

Dirigent
Ondrej Lenárd (dipl. práca)

Zbormajster
Vlastimil Jarunek

Výtvarník
Fedora Šustrová

Korepetítor
Naďa Fusková

Technické vedenie
Jozef Paulovič

Svetlá
Jozef Žilavý


 Abu Hassan
Ján Zemko

 Fatima
Zlatica Livorová, Darina Markovičová

 Omar
Jozef Špaček

 Kalif
Ľubomír Roman

 Zobeida
Nora Kuželová

 Zemrud
Oľga Šalagová

 Mesrur
Karol Čálik