Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

Fragmenty 2014: Vlasy alebo Mladá láska, to je raj

image_pdfimage_print

Premiéra
7. a 8. 12. 2014, Divadlo Lab, VŠMU

Námet a réžia
Tomáš Surý

Dirigenti
Dušan Štefánek, Jozef Kundlák

Scéna a kostýmy
Annamária Juhásová, Tomáš Surý

Realizácia scény a rekvizít
Andrej Cíger, Lukáš Vasil

Hudobné naštudovanie
Dušan Štefánek, Maroš Klátik, Ladislav Kaprinay

Choreografia
Elena Zahoráková


Účinkujú
Renáta Bicánková, Katarína Flórová, Daniel Goga, Jakub Gubka, Jakub Harant, Martina Houdová, Angelika Hujdičová, Andrea Hulecová, Andrea Justová, Barbora Kašpárková, Csaba Kotlár, Roman Krško, Izabela Lovišková, Ľubica Moriaková, Pavol Oravec, Katarína Pilchová, Boris Prýgl, Erika Szabová, Mária Šimonovičová, Alena Temešiová, Jana Ženková

Študenti Katedry teórie hudobného umenia
Marek Perička, Rebeka Ösziová, Peter Zajíc

Študenti Katedry strunových a dychových nástrojov
Alen Petráš, Marek Suchoža