Operné štúdio

Katedra spevu VŠMU

A. Dvořák: Rusalka

image_pdfimage_print

Premiéra
30. 5. 1971

Réžia
Peter Dörr, JAMU (dipl. práca)

Dirigent
Gerhard Auer

Scéna
Ján Zavarský

Kostýmy
Maija Pekkanen (a. h., Fínsko)


 Princ
Dr. Gustáv Papp

 Cudzia kňažná
Alžbeta Michálková (dipl. práca)

 Rusalka
Alžbeta Bukoveczka (dipl. práca), Magda Hajóssyová (dipl. práca)

 Vodník
Ondrej Malachovský, a. h.

 Ježibaba
Ružena Štúrová (dipl. práca)

 Hájnik
Peter Oswald, Ján Všetečka

 Kuchtík
Mária Klausová, Ľudmila Madhátsová

 Lesné žienky
Sidónia Holjáková, Mária Turňová-Plvočková, Angela Vargicová, Antónia Melicheríková

Lovec
Marián Smolárik