Fragmenty ´84

SCÉNY Z OPIER

Premiéra
20. 12. 1983

Výňatky z opier
B. Smetana – Predaná nevesta, P. I. Čajkovskij – Eugen Onegin, O. Nicolai – Veselé paničky windsorské, W. A. Mozart – Figarova svadba, Cosi fan tutte

Réžia a pedagogické vedenie
Ľuba Baricová

Hudobné naštudovanie
Dušan Stankovský

Hudobná spolupráca
Če Mun-Ho

Účinkujúci
E. Šeniglová, J. Ďurčo, J. Horská, D. Filipovičová, P. Poldauf, J. Šomošiová

Ach tie ženy“
fragmenty z diel J. B. Moliéra, F. Flotowa, A. Thomasa

Réžia a pedagogické vedenie
E. Rysová

Hudobné naštudovanie
T. Holoubková

Hudobná spolupráca
Če Mun-Ho

 Účinkujú
J. Saparová, J. Martanovičová, E. Krčmáriková, D. Pogádyová, F. Ďuriač

Pedagogické vedenie
B. Kriška, G. Auer, L. Vychodil, Ľ. Purkyňová, M. Judtová, H. Jurasovová


J. PAUER: SPISOVATEĽ BABSKÝ
(MANŽELSKÉ KONTRAPUNKTY)

Premiéra
20. 12. 1983

Réžia a dramaturgická úprava
Martin Bendik

Hudobné naštudovanie
Dušan Stankovský, Tatiana Holoubková, Margita Gergeľová

Scéna a kostýmy
Ľubomír Mojžiš


 spisovateľ Babský
František Ďuriač

 Matka
Jaroslava Horská, Eva Krčmáriková, Jana Martanovičová

 Žena
Jitka Saparová, Eva Šeniglová

 Marie
Eva Rehorovská


G. AUER: SPOVEĎ DONA JUANA

Premiéra
20. 12. 1983

Libreto
na námet Čapkových Apokryfov napísala Blažena Hončarivová

Réžia
Blažena Hončarivová

Hudobné naštudovanie
Gerhard Auer

Hudobná spolupráca
Tatiana Holoubková

Scéna a kostýmy
Jano Laluha

Pohybová spolupráca
Melita Judtová, Helena Jurasovová

Klavírny oktet
Tatiana Holoubková, Jozef Kuruc, Roman Šotola, Radoslav Trtek, Peter Kiráľ Henrieta Drozdeková, Peter Šagát, Jaroslav Harvan


 Juan
Ján Ďurčo

 Elvíra
Eva Šeniglová, Dagmar Livorová

 Zerlina
Jitka Saparová, Dagmar Lukáčová, Zuzana Kasanická

 Anna
Jana Martanovičová, Jaroslava Horská, Eva Krčmáriková

 Leporello
Augustín Gráf

 Molino
Ivan Vojtek, František Ďuriač

 Lekár
Božena Gráfová, Jana Šomošiová

 Ľud
poslucháči HF VŠMU