Ch. W. Gluck: Orfeo / C. Orff: Múdra žena

ORFEO

Premiéra
3. 5. 2003

Réžia
Tomáš Surý

Dirigent
Miloslav Oswald, Martin Majkút

Projekcia
Andy Bezák, Tomáš Surý, Mária Henselová

Scéna a kostýmy
Katarína Kovalčíková

Pohybová spolupráca
Elena Zahoráková

Korepetítori
Viera Kunzová, Milada Synková, Stanislava Zimermanová

Hrá Symfonický orchester VŠMU

Mládežnícky zbor ECHO

Zbormajster
Ondrej Šaray

Javisková technika a svetlá
Peter Janků


 Orfeo
Jaroslava Romančáková (abs. práca), Petra Veberová (abs. práca)

 Euridice
Adriana Kučerová, Janette Zsigová

 L´Amore
Silvia Adamíková, Oľga Listová, Aneta Mihályová

 La Paura
Stanislav Bartko

 La Speranza
David Kostka a. h.


MÚDRA ŽENA

Premiéra
3. 5. 2003

Réžia
Pavol Smolík

Asistentka réžie
Lenka Horínková

Dirigent
Miloslav Oswald, Martin Majkút

Scéna a kostýmy
Katarína Kovalčíková

Pohybová spolupráca
Elena Zahoráková

Korepetítori
Viera Kunzová, Milada Synková, Stanislava Zimermanová

Hrá Symfonický orchester VŠMU

Mládežnícky zbor ECHO

Zbormajster
Ondrej Šaray


 Múdra žena
Erika Jakabová (abs. práca), Adriana Kučerová, Katarína Šilhavíková

Kráľ
Juraj Havaj (abs. práca), Martin Popovič

 Sedliak
Peter Cingeľ

 Žalárnik
Stanislav Bartko

 Osliar
Tomáš Juhás

 Muličiar
Ján Kapala

 Vagabundi
Peter Kružliak, Filip Tůma, Ondrej Šaling