Fragmenty 2013

Premiéra
???, Divadlo Lab, VŠMU

Réžia
Tomáš Surý

Dirigent
Marián Lejava, Jozef Hepner, Michal Šintál

Scénické naštudovanie
Klaudia Račić Derner, Elena Zahoráková, Magdaléna Čaprdová, Tomáš Surý

Pohybová spolupráca
Magdaléna Čaprdová

Výtvarná spolupráca
Enikó Brédová, Miroslava Hodásová, Miriam Horňáková, Júlia Jurinová

Svetlá
Tomáš Surý


Účinkujú
Daniel Goga, Kristína Hanzenová, Martina Houdová, Marián Hrdina, Barbora Kašpárková, Csaba Korlár, Marek Pobuda, Boris Prýgl, Roman Krško, Michaela Kubištelová, Pavol Oravec, Izabela Lovišková, Katarína Pichlová, Dominika Šlahorová, Andrea Justová, Maris Gabriel Račić